XP 2001 Liquid 5l

XP 2001 Liquid 5l


Sanbien

XP 2001 liquid podporuje činnost biologických čistíren a rozkláda tuky. Více

Kód produktu: XP5

1 520 Kč s DPH
Skladem
ks
Sanbien

XP 2001 liquid podporuje činnost biologických čistíren a rozkláda tuky. Více

Kód produktu: XP5

XP 2001 Liquid

Použití:

 • Čistírny odpadních vod
 • Lapoly - lapače tuků

Vlastnosti:

 • Výrazně zlepšuje hodnoty parametru CHSK (Cr) a P (Celk) na odtoku
 • Zlepšuje separační vlastnosti aktivačního kalu
 • Zlepšuje kalový index
 • Odstraňuje biologickou pěnu v aktivačních nádržích
 • Snižuje četnost výskytu vláknitých mikroorganismů, podmínkou je, že na čistírnu nepřitéká větší množství tenzidů ( z prádelen, barvíren apod. )
 • Dokáže odstranit i pěnění anaerobně stabilizačních věží
 • Zlepšuje kvalitu aktivovaného kalu ( rovnoměrně zastoupené velikosti vloček )
 • Zvyšuje objem a kvalitu produkovaného bioplynu
 • Zlepšuje celkovou biocenózu na čistírně, co se týká počtu a druhů
 • Snižuje spotřebu kaogulantů a tím šetří finanční náklady
 • Pomůže při nastartování a obnovení biologického stupně čistírny, např. při vyplavení či odumření aktivovaného kalu

Složení:

 • Směs enzymů - amylázy, proteázy, lipázy a hemicelulázy

Bezpečnostní pokyny:

Při zasažení očí vypláchnout vodou a vyhledat pomoc lékaře. Při požití vyvolat zvracení a vyhledat pomoc lékaře

Skladovací podmínky:

Na suchém místě do 30°C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Parametry
Objem 5 litrů